Despre analiza de risc la securitatea fizica

Cine are obligativitatea de a avea analiza de risc?

Obligativitatea legală a acestei evaluări a fost inițiată printr-un standard impus de Uniunea Europeană prin care fiecare unitate  are obligaţia să-şi identifice ameninţările care pot pune în pericol viaţa sau integritatea persoanelor sau a valorilor deţinute şi a stabili măsurile necesare.

Legislatie

În baza ART. 2 alin (1) din ANEXA 1 din  H.G. nr. 301/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, „În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.”

Art. 2 alin (1) din Lege prevede: “Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.

Orice unitate cu activitate ARE OBLIGATIA SA FACA ANALIZA DE RISC !

Pret special! Pentru oferta noastra ne puteti contacta prin email si telefon: Date de contact Aici

De ce este necesară?

Prevăzută de Legea 333 / 2003, art.2, este necesară pentru:

  • protecția persoanelor și paza bunurilor și a valorilor.
  • stabilirea măsurilor de pază și protecție prin personal specializat, mecanofizice și tehnice.
  • avizarea planului de pază.
  • avizarea proiectului sistemului tehnic de securitate.

Analiza de risc la securitate fizica trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

 

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul

Fiecare societate comercială, indiferent de obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare sau răspândirea teritorială, trebuie să dispună de o analiză de evaluare a riscului la securitatea fizica

 

Cât durează întocmirea unei documentații privind analiza de risc la securitatea fizică?

În funcție de complexitatea unității, durata poate fi cuprinsă, în medie, între 10 și 60 zile.

Toti agentii economici, indiferent de tipul de activitate si de natura capitalului social, trebuie sa-si faca o analiza de risc la securitatea fizica pentru sediile in care functioneaza. Aceeasi obligatie ii revine si patronului de magazin de cartier dar si societatilor mari, care se intind pe mii de metri patrati, dar si institutiilor publice.

Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta activitatea desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati si in functie de acestea se iau masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea lor si este un standard impus de Uniunea Europeana.

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă o nouă cerinţă legală, odată cu intrarea în vigoare a HG 301/2012, iar modul de realizare a acesteia este reglementat prin Instrucţiunea nr.9/2013 a MI.
În acelaşi timp analiza riscurilor la securitatea fizică constituie cea mai bună modalitate prin care un conducător de organizaţie identifică, evaluează şi controlează riscurile de securitate, inclusiv sub aspectul evitării cheltuielilor nejustificate în acest domeniu. Analiza riscurilor la securitatea fizică poate şi se recomandă să reprezinte aplicarea practică a procesului de management al riscurilor organizaţiei, în domeniul securităţii.
Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt, conform cerinţelor exprimate în Instrucţiunea nr.9/2013, specialişti cu experienţă în domeniul planificării, organizării şi întreţinerii sistemelor de securitate şi care au competenţe în domeniul evaluării riscurilor de securitate.

 

Scopul Analizei de Risc este acela de a găsi un echilibru economic între impactul riscului asupra organizației și costurile punerii în aplicare a măsurilor de prevenire și protecție prin obținerea unui procent care să se încadreze în  riscul de securitate acceptabil.

 

Legislatie

Conform INSTRUCŢIUNILOR Nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor analiza de risc este acea “activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;” (ART. 3, lit.d)